Εγκύκλιος Συντονιστικής 41/2016 – Διαβίβαση εγγράφων ΕΚΧΑ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε σχετικά:

Α) Για την επικείμενη περαίωση της κτηματογράφησης
1) στο Δήμο Κηφισιάς του Νομού Αττικής (νυν Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής).
2) στο Δήμο Παλλήνης του Νομού Αττικής (νυν Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής).
3) στο Δήμο Δροσιάς του Νομού Αττικής (νυν Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής).
4) στο Δήμο Νέας Πεντέλης του Νομού Αττικής (νυν Δημοτικής Ενότητας Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής).
5) στο Δήμο Πεντέλης του Νομού Αττικής (νυν Δημοτικής Ενότητας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής).

Β) Για την εφαρμογή των διαδικασιών των νόμων 2308/1995 και 2664/1998 κατά την περίοδο που μεσολαβεί από την ανακοίνωση της ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης της βάσης κτηματολογικών δεδομένων και μέχρι την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου.

Σχετικά τα: Α.Π. ΟΙΚ. 1618689/ΔΛΚ.549/20.7.2016, Α.Π. ΟΙΚ. 1618688/ΔΛΚ.548/21.7.2016, Α.Π. ΟΙΚ. 1618692/ΔΛΚ.552/21.7.2016, Α.Π. ΟΙΚ. 1618691/ΔΛΚ.551/21.7.2016 και Α.Π. ΟΙΚ. 1618690/ΔΛΚ.550/21.7.2016 έγγραφα της ΕΚΧΑ Α.Ε..

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας