Ανακοίνωση Συλλόγου – Λειτουργία Συλλόγου κατά το μήνα Αύγουστο

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι κατά το μήνα Αύγουστο η ταμειακή υπηρεσία του Συλλόγου (λογιστήριο, τριπλότυπα, ταμείο) δεν θα λειτουργεί.

Η είσπραξη δικαιωμάτων εκ τραπεζικών και κρατικών συμβολαίων καταβλητέων από 1.8.2016 έως 10.8.2016 καθώς και των οφειλομένων στο Σύλλογο ποσών θα γίνει από 1.9.2016 έως 12.9.2016 χωρίς καμία επιβάρυνση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

Ο Πρόεδρος                                                                                  Η Γενική Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                                        Ευτυχία Καραστάθη