Δελτίο Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με πρωτοβουλία της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας στις 16 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. συνάντηση αντιπροσωπείας της Συντονιστικής με την ομάδα εργασίας του Υ.Π.Ε.Κ.Α. για τη σύνταξη του επικείμενου νομοσχεδίου για την αυθαίρετη δόμηση.

Στη άνω συνάντηση συζητήθηκαν προβλήματα από την εφαρμογή του Ν. 4178/2013 άμεση σχέση έχοντα με τη συμβολαιογραφική λειτουργία και ετέθη το ζήτημα της προσάρτησης βεβαίωσης μηχανικού για την ύπαρξη ή μη αυθαιρέτων κτισμάτων κ.λπ. στην αποδοχή κληρονομίας το οποίο φημολογείται ότι θα επιβληθεί με το επικείμενο νομοσχέδιο. Εξηγήθηκε ότι για λόγους νομικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς αλλά και πραγματικούς η εφαρμογή και στις αποδοχές κληρονομίας της προσάρτησης της βεβαίωσης μηχανικού θα οδηγήσει σε ακριβώς αντίθετα από τα προσδοκόμενα από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. αποτελέσματα, ραγδαία μείωση της υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονομίας και στη συνεπαγόμενη μείωση του αριθμού των πράξεων αποδοχής κληρονομίας.

Αιτήθηκε στο νέο νομοσχέδιο να συμπεριληφθεί διάταξη με την οποία να είναι δυνατή η τακτοποίηση οριζοντίου ιδιοκτησίας από τον ιδιοκτήτη ή τους ιδιοκτήτες της χωρίς τη συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών, για παραβάσεις που αφορούν επεκτάσεις της οριζοντίου ιδιοκτησίας με την κατάληψη κοινοχρήστου ή κοινοκτήτου χώρου, οι οποίες συντελέστηκαν από την ανέγερση –κατασκευή της όλης οικοδομής μετά σχετική υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη συνοδευόμενη από σχετική βεβαίωση μηχανικού. Σε αυτή την περίπτωση ο ιδιοκτήτης ή ιδιοκτήτες της οριζοντίου ιδιοκτησίας θα προβαίνουν μονομερώς σε συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης της συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας.

Συζητήθηκε το θέμα της σύστασης καθέτων ιδιοκτησιών στα οικοδομήσιμα γήπεδα που βρίσκονται εκτός σχεδίων πόλεων και οικισμών  και προτάθηκε από την αντιπροσωπεία της Συντονιστικής να επιτρέπεται η σύσταση καθέτων ιδιοκτησιών επί των  γηπέδων αυτών υπό την προϋπόθεση να επιτρέπεται από τις εκάστοτε πολεοδομικές διατάξεις η ανοικοδόμηση περισσοτέρων του ενός αυτοτελών οικοδομημάτων (διάσπαση όγκου).

Μας απασχόλησαν θέματα που αφορούν τα κτίσματα που έχουν ανεγερθεί σε οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων, τις περιπτώσεις των αντλητικών εγκαταστάσεων άδρευσης καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 2 εδαφ. Γ του Ν.4178/2013 που αφορά τις περιπτώσεις όπου η βεβαίωση του μηχανικού δεν απαιτείται να συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα. Τέλος προτάθηκε η επαναδιατύπωση της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.4178/2013 που αφορά την υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων όταν έχει καταβληθεί το 30% του προστίμου έτσι ώστε να γίνει σαφές ότι αφορά όλες τις συμβολαιογραφικές πράξεις.

Οι απόψεις και προτάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας παραδόθηκαν και γραπτά στους εκπροσώπους του Υ.Π.Ε.Κ.Α..

Ενόψει και νέας συνάντησης με το Υ.Π.Ε.Κ.Α. ζητήθηκε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας η αποστολή απόψεων, προτάσεων και θέσεων σχετικά με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο μέχρι την Τέταρτη 3 Αυγούστου. Τα μέλη της πλειοψηφίας απέστειλαν τις απόψεις τους, κατά τα άλλα σιωπή.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                                    Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                         Ευτυχία Καραστάθη