Ανακοίνωση συνάντησης Ομάδας Ανάγνωσης Λογοτεχνίας Συμβολαιογράφων

ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

 Σας καλούμε τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 4.00μ.μ. στην αίθουσα του 1ου ορόφου του Συλλόγου μας, στη συνάντηση της Ομάδας Ανάγνωσης Λογοτεχνίας Συμβολαιογράφων για τον Πλάτωνα ξεκινώντας το πρώτο βιβλίο της «Πολιτείας» του.