Δελτίο Τύπου – Δράσεις Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

           Τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την Επιτροπή του ΥΠΕΚΑ, που ασχολείται με την αναμόρφωση του Ν. 4178/2013 (νομοσχέδιο σε διαβούλευση), στην οποία παρευρέθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Ιωάννης Τσιρώνης. Από τα εννέα μέλη της Συντονιστικής παρευρίσκονταν οι επτά Πρόεδροι (Σύλλογοι Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Κρήτης, Πάτρας, Θράκης, Ναυπλίου και Ιωαννίνων) και απουσίαζαν οι Πρόεδροι των Συλλόγων της  Λάρισας και της Κέρκυρας.

Συζητήθηκαν διεξοδικά οι θέσεις της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας όπως έχουν διατυπωθεί από τις αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής και είχαν αποσταλεί  στο Υπουργείο,  από τις αρχές Ιουλίου, πριν από την έναρξη της διαβούλευσης, με το με αριθμό πρωτοκόλλου 390/8-7-2016 έγγραφο της Συντονιστικής Επιτροπής.

Ιδιαίτερα μας απασχόλησαν τα ζητήματα συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος όπως η  προσάρτηση βεβαίωσης μηχανικού στης αποδοχές κληρονομίες, τα θέματα που προκύπτουν στους πλειστηριασμούς, η προσάρτηση των  σχεδίων της αδείας στις πράξεις  σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών  καθώς και η ταυτότητα κτιρίου.

Υπήρξαν σημεία σύγκλισης και σημεία διαφωνίας. Δεύτερη συνάντηση με την  παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού θα πραγματοποιηθεί πριν το τέλος της διαβούλευσης.

Έγινε αποδεκτό το αίτημα στης Ελληνικής Συμβολαιογραφίας να συμμετέχει με τις απόψεις της στην τελική διατύπωση του σχετικού νομοσχεδίου.

Την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου και της Γενικής Γραμματέως της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος με τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και νομικό σύμβουλο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με την  επαναφορά της προσάρτησης βεβαίωσης ΤΑΠ κατά την υπογραφή συμβολαίων μεταβίβασης. Το αίτημα για την επαναφορά της βεβαίωσης αυτής έχει τεθεί από την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων έχοντας και τη σύμφωνη γνώμη όλων των Κομμάτων.

Στη συνάντηση αυτή ανταλλάχθηκαν απόψεις πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα και συμφωνήθηκε επίσημη συζήτηση του θέματος στο τέλος Σεπτεμβρίου με την παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, εκπροσώπων την ΚΕΔΚΕ και της Συντονιστής Επιτροπής.

Αυτονόητο είναι ότι σ’αυτές τις κρίσιμες στιγμές που όλα αλλάζουν ουσιαστικά αποτελέσματα θα έχουμε μόνον όταν μας διακρίνει η ενότητα, η συμμετοχή στα θεσμικά όργανα και πρωτίστως η διατύπωση συγκεκριμένων ρεαλιστικών προτάσεων, κατατεθειμένων στα αρμόδια όργανα της ελληνικής συμβολαιογραφίας.

Μεμονωμένες ενέργειες ή απουσίες από τις κρίσιμες συναντήσεις βλάπτουν και σπανίως φέρνουν αποτελέσματα, ανεξαρτήτως καλών προθέσεων.

      Aθήνα 14 Σεπτεμβρίου 2016

Για τη Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας