Κοινοποίηση πρόσκλησης Δ.Σ. 27.9.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 15:00 στα γραφεία του Συλλόγου,  στο  β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση με θέματα:

1-)       Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την από 22 Σεπτεμβρίου 2016 επιστολή των μελών του ΔΣ κ.κ. Κωνσταντίνου Βλαχάκη,   Ευαγγελίας Χριστοπούλου- Σταμέλου και Ελένης Τσερτσιγιάννη.

2-)      Ενημέρωση του Προέδρου για θέματα συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας