Εγκύκλιος Συντονιστικής 61/2016 – Διαβίβαση εγγράφων ΕΚΧΑ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε:

1) το με αριθμ. Οικ.ΠΡ 986/11.01/04.10.2016 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., με το οποίο καλούνται οι έχοντες εγγραπτέα δικαιώματα στις υπό κτηματογράφηση περιοχές:

α) των Ο.Τ.Α. του Καλλικρατικού Δήμου Θερμαϊκού και συγκεκριμένα στους  προκαποδιστριακούς Δήμους Επανομής και Νέας Μηχανιώνας και στην Κοινότητα Αγγελοχωρίου και β) των Ο.Τ.Α. του Καλλικρατικού Δήμου Θέρμης και συγκεκριμένα στις Κοινότητες Αγίας Παρασκευής, Καρδίας και Τριλόφου, να υποβάλλουν δηλώσεις στο διάστημα από 10 Οκτωβρίου 2016 έως 10 Ιανουαρίου 2017 για κατοίκους ημεδαπής και από 10 Οκτωβρίου 2016 έως 10 Απριλίου 2017 για κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο και

 2) το με αριθμ. Α.Π.Οικ. 1624980/05.10.2016 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., που αφορά τις υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 6 εδαφ.γ του Ν.2308/1995, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης στους Καλλικρατικούς Δήμους Θερμαϊκού και Θέρμης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στους προκαποδιστριακούς Δήμους Επανομής και Νέας Μηχανιώνας και στις Κοινότητες Αγγελοχωρίου, Αγίας Παρασκευής, Καρδίας και Τριλόφου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας