Φωτογραφίες Hμερίδας Εθνικό Κτηματολόγιο: 1995-2016 της Συντονιστικής Επιτροπής – Ξενοδοχείο Intercontinental