Ανακοίνωση Συλλόγου – Πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Κατόπιν συνάντησης του Προέδρου του Συλλόγου κ. Γ. Ρούσκα και του μέλους Δ.Σ. κ. Θ. Αναγνωστόπουλου, εκπροσώπου του ΣΣΕΑΠΑΔ στο Υπουργείο Οικονομικών, με την Προϊσταμένη του Τμήματος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας και ΕΝΦΙΑ, ο Σύλλογος ενημερώθηκε ότι έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις συμβολαιογράφων που χρησιμοποιούν πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ, τα οποία κατόπιν διασταύρωσης ηλεκτρονικά των σχετικών δηλώσεων των συμβαλλομένων, αποδεικνύονται μη ορθά.

Παρακαλείσθε να εφαρμόζετε πιστά τις σχετικές διατάξεις του νόμου για τη συμπλήρωση των πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ, προς αποφυγή επιβολής προστίμων από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Οικονομικών σε τυχόν μελλοντικούς ελέγχους.

Με τιμή

        Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                          Ευτυχία Καραστάθη