Ανακοίνωση δελτίο τύπου επιστημονικών φορέων & πρόσκληση σε δημοσιογράφους

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το κοινό δελτίο τύπου των επιστημονικών φορέων της χώρας, που εκδόθηκε κατόπιν της συνάντησης του Διασυντονιστικού Οργάνου του Ε.Τ.Α.Α., στις 15.1.2016, καθώς και την πρόσκληση των ανωτέρω φορέων προς τους δημοσιογράφους σε κοινή συνέντευξη τύπου για το προτεινόμενο από την Κυβέρνηση σχέδιο του νέου ασφαλιστικού συστήματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19.1.2016 και ώρα 12.30, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Mε τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας