Κοινοποίηση πρόσκλησης Δ.Σ. 24.11.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016  και ώρα 15:30 στα γραφεία του Συλλόγουστο  β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα:

1-)        Υλοποίηση της από 3.11.2016 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με τους υπαλλήλους του Συλλόγου.

2-)        Συζήτηση για τη διεθνή εκπροσώπηση του Συλλόγου (εισηγήτρια Ελ. Κοντογεώργου).

3-)        Διοργάνωση σεμιναρίων Συλλόγου.

4-)        Αναμόρφωση προϋπολογισμού Συλλόγου έτους 2016.

5-)        Κρατικά συμβόλαια – Εκθέσεις ελέγχου υπ’αριθμ.20419/2015, 20641/2016, 20653/2016 – Εκθέσεις ελέγχου αποβιωσάντων συμβολαιογράφων υπ’αριθμ. 19863/2013 & 20418/2015.

6-)        Ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Κτηματολόγιο (εισηγητές: Ευτ.Καραστάθη, Θ.Αναγνωστόπουλος, Θ.Χαλκίδης).

7-)        Επαγγελματικό ταμείο ασφάλισης συμβολαιογράφων.

8 -)        Ανανέωση συμβάσεων Συλλόγου.

9-)        Αντικατάσταση συμβολαιογράφου μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου Εφετείου Αθηνών.

10-)      Εκτύπωση ημερολογίων έτους 2017.

11-)      Αιτήσεις.

12-)      Υπηρεσιακά σημειώματα.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας