Εγκύκλιος Συντονιστικής 64/2016 – Διαβίβαση εγγράφων ΕΚΧΑ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικών Γραφείων για τα ακίνητα:

α) του Δήμου Παλλήνης του Νομού Αττικής (νυν Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής),

β) του Δήμου Νέας Πεντέλης του Νομού Αττικής (νυν Δημοτικής Ενότητας Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής),

γ) του Δήμου Πεντέλης του Νομού Αττικής (νυν Δημοτικής Ενότητας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής),

δ) του Δήμου Κηφισιάς του Νομού Αττικής (νυν Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής) και

ε) του Δήμου Δροσιάς του Νομού Αττικής (νυν Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής)

με ημερομηνία έναρξης ισχύος του θεσμού του Κτηματολογίου στις ως άνω περιοχές την Τρίτη 08.11.2016 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 51060/31.10.2016 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ( α) Α.Π.Οικ. 1628734/ΔΛΚ 870/04.11.2016 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε., β) Α.Π.Οικ. 1628737/ΔΛΚ 871/04.11.2016 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε., γ) Α.Π.Οικ. 1628740/ΔΛΚ 872/04.11.2016 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε., δ) Α.Π.Οικ. 1628758/ΔΛΚ 884/04.11.2016 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε., ε) Α.Π.Οικ. 1628760/ΔΛΚ 885/04.11.2016 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε.)

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: