Ανακοίνωση Συλλόγου – Παράταση προθεσμίας για δείγματα υπογραφής – Apostille

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 12/30.11.2016 εγκυκλίου του Συλλόγου, σας ενημερώνουμε ότι παρατάθηκε η προθεσμία αποστολής των δειγμάτων υπογραφών των εν ενεργεία συμβολαιογράφων της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ως εκ τούτου, σας καλούμε εκ νέου να προσέλθετε στο Σύλλογο (3ος όροφος – Τμήμα Μητρώου), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 23.12.2016 για να δώσετε δείγμα της υπογραφής, της μονογραφής και της συμβολαιογραφικής σας σφραγίδας (στρογγυλή).

Όπως μας πληροφόρησαν από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών,  μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, δεν θα είναι δυνατή η ταυτοποίηση των υπογραφών των συμβολαιογράφων που δεν θα έχουν δώσει δείγμα υπογραφής και συνεπώς, δεν θα είναι εφικτή η επίθεση σφραγίδας της Χάγης (apostille)  στα συμβολαιογραφικά τους έγγραφα.

Με τιμή

       Ο Πρόεδρος                                                                 Η Γενική Γραμματέας

   Γεώργιος Ρούσκας                                                           Ευτυχία Καραστάθη