Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το Ν.4356/2015 (Φ.Ε.Κ.181/24-12-2015), «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις».

Σας επισημαίνουμε ότι το Κεφάλαιο 7 (διατάξεις σχετικά με τη λειτουργία της δικαιοσύνης) περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν το Ν.2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» και το από 19/23 Ιουλίου 1941 Κανονιστικό Διάταγμα «περί οργανισμού των Υποθηκοφυλακείων του Κράτους» (Άρθρα 50-54).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Γενική Γραμματέας
Ευτυχία Καραστάθη

Συνημμένα αρχεία: