Ενημέρωση για υποβολή αίτησης ακύρωσης για το Ασφαλιστικό

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας πληροφορούμε ότι χθες Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017, κατατέθηκε η σχετική αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, Τμήμα Α΄, όλων των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της Χώρας, κατά α) του Ελληνικού Δημοσίου και β) της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 61502/3399/30-12-2016 απόφασης του Υφυπουργού εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνική Αλληλεγγύης «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1η Ιαν. 2017» (ΦΕΚ 4330 Β) και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, ρητής ή σιωπηρής, προγενέστερης ή μεταγενέστερης.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας