Δηλώσεις προς ΔΟΥ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Μετά την ισχύ των νέων αντικειμενικών αξιών ακινήτων, παρακαλείστε να μην προβαίνετε σε ακύρωση δηλώσεων φόρου μεταβίβασης, δωρεάς, γονικής παροχής ή κληρονομιάς, οι οποίες έχουν ήδη υποβληθεί προς τις Δ.Ο.Υ. αλλά δεν έχουν ακόμα συνταχθεί οι αντίστοιχες συμβολαιογραφικές πράξεις, καθώς αναμένεται η έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης, η οποία και θα καθορίσει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προς τούτο.

 

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

 

Γεώργιος Ρούσκας