Ανακοίνωση Συλλόγου – Συνεδρίαση ΔΣ 14.3.2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

­

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,        

Σας ενημερώνουμε ότι, αύριο, ημέρα Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 και  ώρα 15:00 μ.μ., θα συνεχισθεί από το σημείο που διεκόπη (λόγω παρέλευσης χρόνου) η ορισθείσα από 7  Μαρτίου 2017 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα εξής θέματα:

2-)        Δευτερομιλία Προέδρου στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί-Νομοθετικές αλλαγές».

3-)        Βάση δεδομένων αντικειμενικών αξιών-Επέκταση βάσης οριστικοποίησης πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ-Αποστολή υπομνήματος στο Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

4-)        Δασικοί χάρτες-Οι επιπτώσεις τους στη συμβολαιογραφική λειτουργία.

5-)        Νομοθετική προπαρασκευή σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. σε αντικατάσταση της ΕΚΧΑ Α.Ε.

6-)        Διοργάνωση σεμιναρίων (υλοποίηση απόφασης Δ.Σ.).

7-)        Μεταφορά έδρας από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Βουλιαγμένης της ίδιας Ειρηνοδικειακής περιφέρειας (Ειρηνοδικείο Αθηνών).

8- )        Έρευνα αγοράς για μηχανήματα POS.

9-)        Αιτήσεις.

10-)      Βοηθήματα.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας