Αναστολή κινητοποιήσεων

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Χαιρετίζουμε την καθολική συμμετοχή σας στον απεργιακό αγώνα του κλάδου.

Λαμβανομένων υπ’ όψη των εξελίξεων, θα ενημερωθείτε με νεώτερη ανακοίνωση για τη συνέχιση των κινητοποιήσεών μας. Μέχρι τότε, εκτελούμε τα καθήκοντά μας κανονικά.

 

Mε τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας