Εγκύκλιος Συλλόγου 4/2017 – Διαβίβαση εισήγησης κας Κόλλια σχετικής με σεμινάριο ΕΝΦΙΑ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Μετά από το σεμινάριο που διενεργήθηκε από το Σύλλογό μας στις 23 Μαρτίου 2017 με θέμα «Εφαρμογή της επέκτασης της ηλεκτρονικής οριστικοποίησης του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ με περιπτωσιολογία και παραδείγματα. Έκδοση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ – Ειδικές περιπτώσεις», σας αποστέλλουμε την σχετική εισήγηση της κας Άννας Αδάμ-Κόλλια, Προϊσταμένη Α΄ Τμήματος του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας της Διεύθυνσης  Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου.

Σημειώνεται ότι η άνω εισήγηση είναι ταυτόσημη με τις ενημερώσεις που διενεργούνται και στους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών.

Με τιμή

      Ο Πρόεδρος                                                       Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                  Ευτυχία Καραστάθη

Συνημμένα αρχεία: