Εγκύκλιος Συντονιστικής 23/2017 – Διαβίβαση εγγράφων ΕΚΧΑ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε:

  1. Το με αριθμ. Α.Π. 1707393/10.03.2017 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., με θέμα την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. των αναμορφωμένων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων για τα ακίνητα των κτηματογραφημένων περιοχών (Δήμοι: Κηφισιάς, Δροσιάς, Παλλήνης, Πεντέλης και Νέας Πεντέλης).
  1. Το με αριθμ. Α.Π. 1707394/10.03.2017 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., με θέμα την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. των αναμορφωμένων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων για τα ακίνητα των κτηματογραφημένων περιοχών (Δήμοι: Ανοίξεως, Εκάλης, Ν. Ερυθραίας, Αγίας Βαρβάρας).
  1. Το με αριθμ. Α.Π. 1707395/10.03.2017 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., με θέμα την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. των αναμορφωμένων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων για τα ακίνητα των κτηματογραφημένων περιοχών (Δήμος Αιγάλεω).
  1. Το με αριθμ. Οικ.ΠΡ 402/11.01/11.04.2017 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., με το οποίο παρατείνεται μέχρι και την 2α Ιουνίου 2017, μόνο για τους κατοίκους εσωτερικού η προθεσμία υποβολής δήλωσης στις υπό κτηματογράφηση περιοχές:

α) των Ο.Τ.Α. του Καλλικρατικού Δήμου Σικυωνίων και συγκεκριμένα στον προκαποδιστριακό Δήμο Σικυώνος (Κιάτου) και τις Κοινότητες Διμηνιού, Κάτω Διμηνιού, Μουλκίου, Πασίου, Σικυώνος (Βασιλικού) της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

β) του Ο.Τ.Α. του Καλλικρατικού Δήμου Βέλου-Βόχας και συγκεκριμένα στον προκαποδιστριακό Δήμο Βέλου-Νεράτζης (πλην της Κοινότητας Νεράντζης) και τις Κοινότητες Ευαγγελιστρίας, Κρηνών, Μπολατίου, Πουλλίτσης, Ταρσινών της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας