Ανακοίνωση Συντονιστικής – Διαβίβαση υπομνήματος Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. προς τον κ. Πιτσιλή

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε προς ενημέρωσή σας το υπ’ αριθμ. πρωτ. 216/04.05.2017 έγγραφο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος προς τον κ. Γεώργιο Πιτσιλή, Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στο οποίο διαλαμβάνονται διάφορα προβλήματα που απασχολούν την Ελληνική Συμβολαιογραφία και οι προτεινόμενες από εμάς λύσεις (π.χ. Υποστελέχωση Υπηρεσιών Υπουργείου Οικονομικών, Ηλεκτρονική Αποστολή Δηλώσεων Κεφαλαίου, Θέματα ΕΝΦΙΑ-Απλοποίηση Διαδικασιών, Αντικειμενικές-Εμπορικές Αξίες, Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας κ.α.).

Το εν λόγω υπόμνημα διαμορφώθηκε μετά από διαδοχικές συναντήσεις μας τόσο με τον κ. Πιτσιλή, όσο και με στελέχη των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε..

Με τιμή

                Ο Πρόεδρος                                              Το μέλος του Δ.Σ. του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.

         Γεώργιος Ρούσκας                                                Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος