Εγκύκλιος Συλλόγου 7/2017 – Θερινό ωράριο

Θ Ε Μ Α:  Θερινό ωράριο λειτουργίας συμβολαιογραφείων

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, δυνάμει της από 30-05-2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, η οποία ελήφθη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 107 παρ. 1 εδ. ζ’ του Ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων», καθορίσθηκε ο χρόνος λειτουργίας των Συμβολαιογραφείων της περιφέρειας των Ειρηνοδικείων Αθηνών, Αμαρουσίου, Αχαρνών, Ελευσίνας, Καλλιθέας, Κρωπίας, Λαυρίου (εκτός Κέας), Μαραθώνα, Μεγάρων, Νέας Ιωνίας, Νέων Λιοσίων, Νίκαιας, Πειραιώς, Περιστερίου, Σαλαμίνας, και Χαλανδρίου ως εξής: α) από 1 Ιουνίου 2017 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2017 καθημερινά από 08.00 μέχρι 16.00 και β) από 1 Οκτωβρίου 2017 μέχρι 31 Μαΐου 2018 κάθε Δευτέρα και Πέμπτη πρωί, από 08.00 μέχρι 14.00 και το απόγευμα, από 17.00 μέχρι 20.30, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή από 08.00 έως 15.00.

          Επισημαίνεται ότι, τα συμβολαιογραφεία των συναδέλφων, των οποίων τα ονόματα (με αντίστροφη απόλυτη αλφαβητική σειρά) και η συγκεκριμένη ημερομηνία λειτουργίας των γραφείων τους, αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα, θα λειτουργούν από 1 Ιουνίου 2017 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2017 και τις απογευματινές ώρες, ήτοι από 17.00 μέχρι 20.30.

Με τιμή

         Ο Πρόεδρος                                                      Η Γενική Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                   Ευτυχία Καραστάθη

 

Συνημμένα αρχεία: