Κτηματολόγιο – Δασικοί χάρτες εξελίξεις συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος

Σας παραθέτουμε το δημοσίευμα της “Ναυτεμπορικής”

Έξι ερωτήματα για το Κτηματολόγιο

Δασικοί χάρτες: Απαντήσεις εντός 6μήνου ζητεί το ΣτΕ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2017
Σελ. 19

Απαντήσεις σε έξι ερωτήματα αναφορικά με το Κτηματολόγιο και τους δασικούς χάρτες ζητεί από την ΕΚΧΑ Α.Ε. (Εθνικό Κτηματολόγιο Χαρτογράφηση) το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), δίνοντας περιθώριο έξι μηνών.

Η υπόθεση για την οποία εκκρεμεί η οριστική απόφαση του ΣτΕ επί της ουσίας αφορά το κατά πόσο μπορεί να κηρυχθεί ολοκληρωμένο το Κτηματολόγιο χωρίς προηγουμένως να έχουν ολοκληρωθεί οι δασικοί χάρτες. Όπως επισημαίνει, μεταξύ άλλων, στη νομολογία του με αριθμό 1203/2017 (Κτηματολόγιο και κύρωση δασικών χαρτών) το ΣτΕ, «η παράλειψη της Διοίκησης να καταρτίσει και οριστικοποιήσει τους δασικούς χάρτες, αφού εξετάσει τις επί μακρόν εκκρεμούσες αντιρρήσεις κατά όσων από αυτούς έχουν αναρτηθεί, μπορεί να επιδράσει επί του κύρους των διαπιστωτικών πράξεων λειτουργίας του Κτηματολογίου και της νομιμότητάς του εν γένει, με σοβαρότατες συνέπειες για την ασφάλεια των συναλλαγών, την ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη της χώρας και τη δημόσια πίστη». Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΚΧΑ καλείται να απαντήσει στα εξής:

  1. Ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης και κύρωσης των δασικών χαρτών και, περαιτέρω, της κατάρτισης Δασολογίου, ιδίως στις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση με την πρώτη προσβαλλόμενη πράξη, αλλά και ευρύτερα στο σύνολο του εθνικού χώρου;
  2. Ποιος είναι, κατά τις τεκμηριωμένες βάσει διεξοδικού χρονοδιαγράμματος προβλέψεις της, ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης των δασικών χαρτών στις περιοχές όπου το Κτηματολόγιο έχει ήδη λειτουργήσει σε μη οριστική μορφή και έχουν γίνει οι πρώτες εγγραφές;
  3. Ποια μέτρα έχει ήδη λάβει και ποια προτίθεται να λάβει προκειμένου οι δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, επί των οποίων έχουν εγγραφεί δικαιώματα βάσει δηλώσεων τρίτων, να μην αποσυνδεθούν από τη δημόσια κτήση στις περιοχές που ήδη λειτουργεί σε μη οριστική μορφή Κτηματολόγιο;
  4. Ποια μέτρα έχει ήδη λάβει και ποια προτίθεται να λάβει προκειμένου οι δασικές εκτάσεις που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στη δασική νομοθεσία να συμπεριληφθούν στους δασικούς χάρτες;
  5. Σε πόσες από τις υπό κτηματογράφηση περιοχές προβλέπει ότι είναι δυνατή η ολοκλήρωση των δασικών χαρτών πριν από τη λειτουργία του Κτηματολογίου;
  6. Σε πόσες από τις υπό κτηματογράφηση περιοχές επίκειται η λειτουργία Κτηματολογίου χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί και κυρωθεί δασικοί χάρτες;

Η νέα δικάσιμος από το ΣτΕ ορίστηκε για τις 6 Δεκεμβρίου