Ανακοίνωση Συντονιστικής – Σχετικά με παράταση ισχύος Ν.4178/2013

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σχετικά με τα προβλήματα που πιθανόν να δημιουργηθούν από τη μη ψήφιση του νέου νόμου για τα αυθαίρετα και τη λήξη της προθεσμίας ισχύος του Ν.4178/2013 στις 8.6.2017, σας ενημερώνουμε ότι έχουμε αιτηθεί στο αρμόδιο Υπουργείο ΠΕΚΑ την παράταση ισχύος του Ν. 4178/2013 μέχρι την ψήφιση και ισχύ του νέου νόμου ο οποίος θα τον αντικαταστήσει.

Αναμένουμε ολιγοήμερη (μέχρι 20 ημέρες) παράταση ισχύος του Ν.4178/2013.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας