Ανακοίνωση Συντονιστικής – Συνάντηση στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Στις 15 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριο Αναγνωστάκη, τον Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ Καραμαλάκη και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης με θέμα την  εφαρμογή των άρθρων 965 παρ.7 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και 396 του Ποινικού Κώδικα.

Για την Ελληνική Συμβολαιογραφία παρευρέθησαν ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος και Πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου & Δωδεκανήσου, κ. Γεώργιος Ρούσκας, η Αντιπρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος και Πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης, κα Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου & Δωδεκανήσου, κ. Θεόδωρος Χαλκίδης.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας