Ανακοίνωση – Σεμινάριο για τους νέους συμβολαιογράφους 20.6.2017

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ

ΤΡΙΤΗ, 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017, ώρα 15:00

Θέμα: Λογιστική διαχείριση συμβολαιογραφείων-Εγγραφές εσόδων-εξόδων-Φορολογική αντιμετώπιση

στα γραφεία του Συλλόγου (1ος όροφος)

Εισηγητές: κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΚΑΣ – Πρόεδρος Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.
κ. ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ–
Φοροτεχνικός Σύμβουλος Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.