Σεμινάριο για τους νέους συμβολαιογράφους 27.6.2017

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ

ΤΡΙΤΗ, 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017, ώρα 15:00

Θέμα: Φορολογικά ζητήματα Κεφαλαίου

και ΕΝΦΙΑ

στα γραφεία του Συλλόγου (1ος όροφος)

Εισηγητές: κα ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ – Γενική Γραμματέας του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.

κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ–

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.