Ανακοίνωση Συλλόγου – Σχετικά με προμήθεια POS

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

­

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σχετικά με την προμήθεια POS σας ενημερώνουμε ότι έχουμε λάβει προσφορές από όλες τις Τράπεζες και στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου την Τρίτη 4 Ιουλίου 2017, θα ληφθεί συγκεκριμένη απόφαση.

Θα επακολουθήσει ενημέρωσή σας.

 Με τιμή

        Ο Πρόεδρος                                    Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                    Ευτυχία Καραστάθη