Κοινοποίηση-Πρόσκληση Δ.Σ.-Τρίτη 04-07-2017 και ώρα 15:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Tρίτη 4 Ιουλίου 2017  και ώρα 15:30 στα γραφεία του Συλλόγουστο  β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα:

1-)        Λήψη απόφασης για συνεργασία με τράπεζα σε σχέση με την προμήθεια  POS.
2-)        Έγκριση καταστατικού αστικής επαγγελματικής εταιρείας συμβολαιογράφων με την επωνυμία «Εταιρία Συμβολαιογράφων Ε.Ζούβελου-Α.Νικολοπούλου».
3 -)       Μεταφορά έδρας από τη Δημοτική Ενότητα του Δήμου Αχαρνών στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής της ίδιας Ειρηνοδικειακής περιφέρειας (Ειρηνοδικείο Αχαρνών).
4-)        Λειτουργία Συλλόγου κατά το μήνα Αύγουστο.
5-)        Ενημέρωση Προέδρου σχετικά με την πορεία των πλειστηριασμών/ θέματα αναγκαστικής εκτέλεσης.
6-)        Αιτήσεις.
7-)        Βοηθήματα.

Με τιμή

O Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας