Σεμινάριο για τους νέους συμβολαιογράφους – Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ

ΠΕΜΠΤΗ, 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017, ώρα 15:00

Θέμα: Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)

στα γραφεία του Συλλόγου (1ος όροφος)

 

Εισηγητές: κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΚΑΣ–Πρόεδρος του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.

κα ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ – Γενική Γραμματέας του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.