Ανακοίνωση συνάντησης Ομάδας Ανάγνωσης Λογοτεχνίας Συμβολαιογράφων-Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017

ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

 Σας καλούμε τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017 και ώρα 4.00 μ.μ. στην αίθουσα του 1ου ορόφου του Συλλόγου μας, στη συνάντηση της Ομάδας Ανάγνωσης Λογοτεχνίας Συμβολαιογράφων για τον Πλάτωνα, για το έκτο βιβλίο της «Πολιτείας» του.