ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 7.2.2016

Κύριοι Συνάδελφοι,

Προκειμένου να ψηφίσετε κατά τη Γενική Συνέλευση της 7ης Φεβρουαρίου

2016, σας αποστέλλουμε εσώκλειστος το ψηφοδέλτιο με τους υποψηφίους συμβούλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου μας, καθώς, ένα μικρό φάκελο με τη σφραγίδα του Συλλόγου που θα τοποθετήσετε το ψηφοδέλτιο σας και ένα μεγαλύτερο φάκελλο με την διεύθυνση του Συλλόγου για την αποστολή του.   Η διαδικασία έχει ως εξής:

Στο ψηφοδέλτιο μπορείτε να βάλετε από 1 μέχρι και 7 σταυρούς για τους συμβούλους του Διοικητικού Συμβουλίου, όχι παραπάνω, και για την εξελεγκτική επιτροπή από 1 μέχρι 3 όχι παραπάνω γιατί θα είναι άκυρο.

Το ψηφοδέλτιο αυτό θα το βάλετε στο μικρό φάκελο που σας αποστέλλουμε, θα τον κλείσετε και δεν θα γράψετε τίποτε σ’αυτόν . ΠΡΟΣΟΧΗ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΛΕΥΚΟΣ : Στη συνέχεια τον μικρό φάκελο θα τον βάλετε στο μεγαλύτερο Φάκελο που σας αποστέλλουμε όπου απαραιτήτως σ’αυτόν θα αναγράφεται ο αποστολέας και θα τον αποστείλετε εγκαίρως στα Γραφεία του Συλλόγου μας. Σας υπενθυμίζουμε ότι ο μικρός φάκελος θα είναι λευκός και κλειστός χωρίς τίποτα να αναγράφεται σ’ αυτόν και ο φάκελος αποστολής να έχει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ το όνομα και τη διεύθυνση του αποστολέα.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι είναι Ταμειακώς εν Τάξει μέχρι και το έτος 2015 και παρακαλούμε να στείλετε τις συνδρομές σας ή με επιταγή μέσω ΕΛΤΑ ή με κατάθεση στη Τράπεζα ΕΙΙΚΟΒΑΝΚ στον με αριθ. 0026-0201-95-0102823754 λογαριασμό του Συλλόγου.

Η αποστολή πληρεξουσιότητος στην περίπτωση μη αυτοπρόσωπου παρουσίας είναι απαραίτητη για να προσμετρηθεί το μέλος στην απαρτία της Γεν. Συνέλευσης.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΡΑΓΙΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΦΟΥΡΛΗΣ