ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-07-2017

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ

ΠΕΜΠΤΗ, 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017, ώρα 15:00

Θέμα: Η Δομή της Σύμβασης (γενικό και ειδικό μέρος, προσαρτώμενα πιστοποιητικά κ.λ.π.)

στα γραφεία του Συλλόγου (1ος όροφος)

 

Εισηγητές: κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΚΑΣ–Πρόεδρος του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.

κα ΕΛΕΝΗ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ – Αντιπρόεδρος του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.