Κοινοποίηση πρόσκλησης έκτακτου Δ.Σ. 11.7.2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Tρίτη 11 Ιουλίου 2017  και ώρα 15:30 στα γραφεία του Συλλόγουστο  β΄ όροφο, όπου θα  πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με θέματα:

1-) Συζήτηση της με αριθμ. πρωτ. 2184/04.07.2017 αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

2-) Εγκατάσταση POS. Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Α.Π.Δ.Π.Χ.) – Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών. Έλεγχος προσφορών τραπεζών – Λήψη απόφασης  συνεργασίας με Τράπεζα.

Με τιμή
O Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας