Ανακοίνωση Συλλόγου – Ομόφωνη απόφαση Δ.Σ. για προμήθεια POS

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

­

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

                 Στη χθεσινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας ομόφωνα αποφάσισε να προταθεί σε όλους τους συναδέλφους μετά και από τις τελευταίες επαφές και τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών της προμήθειας POS.

Θα ακολουθήσει άμεσα ανακοίνωση η οποία εκτός άλλων θα περιλαμβάνει και την επιλογή συγκεκριμένης Τράπεζας από την οποία θα γίνει η προμήθεια καθώς και οι οικονομικοί όροι της συγκεκριμένης επιλογής, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από σύγκριση όλων των οικονομικών προσφορών των Τραπεζών.

Με τιμή

       Ο Πρόεδρος                                                        Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                    Ευτυχία Καραστάθη