ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20-07-2017

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ

ΠΕΜΠΤΗ, 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017, ώρα 15:00

Θέμα: Η Δομή της Σύμβασης (γενικό και ειδικό μέρος, προσαρτώμενα πιστοποιητικά κ.λπ.)

στα γραφεία του Συλλόγου (1ος όροφος)

Εισηγήτρια: κα ΕΛΕΝΗ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ – Αντιπρόεδρος του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.