Ανακοίνωση Συλλόγου – POS – Προσφορά Τράπεζας Πειραιώς

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Προκειμένου να προμηθευθείτε συσκευή POS από την Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς της ως άνω Τράπεζας στο Σύλλογό μας, πρέπει να εκτυπώσετε και να έχετε μαζί σας κατά την επίσκεψή σας στο κατάστημα της Τράπεζας, τη συνημμένη επιστολή και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο τέλος αυτής.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                         Ευτυχία Καραστάθη

Συνημμένα αρχεία: