Ανακοίνωση Συλλόγου – Λειτουργία Συλλόγου κατά τον μήνα Αύγουστο

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι κατά το μήνα Αύγουστο η ταμειακή υπηρεσία του Συλλόγου (λογιστήριο, τριπλότυπα, ταμείο) δεν θα λειτουργεί.

Η είσπραξη δικαιωμάτων εκ τραπεζικών και κρατικών συμβολαίων καταβλητέων από 1.8.2017 έως 10.8.2017 καθώς και των οφειλομένων στο Σύλλογο ποσών θα γίνει από 1.9.2017 έως 11.9.2017 χωρίς καμία επιβάρυνση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

              Ο Πρόεδρος                                           Η Γενική Γραμματέας

         Γεώργιος Ρούσκας                                     Ευτυχία Καραστάθη