Εγκ. Συντ. 33/2017 – Ρυθμίσεις περιορισμών σε ανάληψη μετρητών & μεταφορά κεφαλαίων

ΘΕΜΑ: Υπουργική Απόφαση Γ.Δ.Ο.Π. 0001175 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ 2723 Β/3-8-2017) «Ρυθμίσεις θεμάτων στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σάς διαβιβάζουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001175 ΕΞ 2017/2-8-2017 με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 2723 Β/3-8-2017).

Η ως άνω Υπουργική Απόφαση τροποποιεί τους περιορισμούς στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων που επιβλήθηκαν με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της18ης Ιουλίου 2015 (84 Α). Ειδικά, για τους υπαλλήλους πλειστηριασμού προβλέπει, στην παρ. 5, το άνοιγμα ειδικού ακατάσχετου επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού.

Η ισχύς της Γ.Δ.Ο.Π. 0001175 ΕΞ 2017 αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, δηλ. από 3-8-2017.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: