Εγκύκλιος Συλλόγου 11-2017-ΠΟΛ 1128-2017-Αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών Ραφήνα

ΘΕΜΑ: ΠΟΛ. 1128/2017 «Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στη Β’ Ζώνη της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής»

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

            Σας αποστέλλουμε την ΠΟΛ. 1128/18-8-2017, σύμφωνα με την οποία το Υπουργείο Οικονομικών προέβη σε ανακαθορισμό των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στη Β’ Ζώνη της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Με τιμή

   Ο Πρόεδρος                                                           Η Γενική Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                     Ευτυχία Καραστάθη