Ανακοίνωση Συλλόγου – Αλλαγή τόπου διεξαγωγής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 21.9.2017

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αλλαγή τόπου διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Μετά από τη σημερινή σχετική επικοινωνία της αρμόδιας υπηρεσίας του ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ και την αναγγελία προς εμάς, ότι ο χρόνος που μπορεί να μας διαθέσει για την Έκτακτη Γενική Συνέλευσή μας, θα είναι από τις 15.00 μέχρι και τις 18.00 εξαιτίας επαγγελματικών επιλογών του ξενοδοχείου, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, θα λάβει χώρα την ίδια ημέρα Πέμπτη 21.9.2017 και ώρα 15.00 στο ξενοδοχείο Radisson Blu Park Hotel (Λεωφ. Αλεξάνδρας 10, Αθήνα).

Η δε αίθουσα σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, θα είναι στη διάθεσή μας απεριόριστα.

         Με τιμή

                Ο Πρόεδρος                                                                 Η Γενική Γραμματέας

          Γεώργιος Ρούσκας                                                            Ευτυχία Καραστάθη