Ηλεκτρονικοι πλειστηριασμοί – Συνέντευξη τύπου του Προέδρου του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.