Κοινοποίηση πρόσκλησης έκτακτου Δ.Σ. 21.9.2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

Προσκαλείσθε να προσέλθετε, σήμερα, ημέρα  Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017  και ώρα 15:00 στα γραφεία του Συλλόγουστο  β΄ όροφο, όπου θα  πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με θέμα:

–           Ματαίωση της από 21.9.2017 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου.

Με τιμή
O Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας