Ανακοίνωση για μέρισμα Συλλόγου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ

 

Παρακαλούνται οι Συνταξιούχοι Συμβολαιογράφοι που είναι δικαιούχοι του χορηγουμένου από το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο (Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ) μερίσματος,σε εκτέλεση απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας, για οικονομική ενίσχυση,μετά την παραλαβή της επιταγής του μερίσματοςστον τρίτο όροφο να καταβάλλουν σε εκπρόσωπο μας ως έκτακτη εισφορά , το ποσό των πέντε [5] Ευρώ ή διαφορετικά να περνάνε από τα γραφεία μας [40s] όροφος.

Με την ευκαιρία αυτή της επίσκεψης σας στα γραφεία μας θα παραλαμβάνετε ένα Δελτίο Τύπου για ενημέρωση σας και εφ’ όσον υπάρχει η δυνατότης, να τακτοποιήσετε προς τον Σύλλογο  τις οικονομικές σας υποχρεώσεις [συνδρομές-εγγραφές].

Διευκρινίζεται ότι η οικονομική αυτή ενίσχυση από τους συνταξιούχους προς τον Σύλλογό μας ,είναι ανεξάρτητη από την ετήσια συνδρομή των μελών των δέκα πέντε [15] ευρώ .

Οι μη εγγεγραμμένοι συνταξιούχοι συμβολαιογράφοι τόσο οι παλιοί όσο και οι νεότεροι παρακαλούνται να εγγραφούν ως μέλη του συλλόγου. Δικαίωμα εγγραφής 5 ευρώ.

Σας περιμένουμε

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΡΑΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΟΝΤΙΚΑ – ΧΟΝΔΡΟΥ ΝΙΚΗ