Ανακοίνωση Συλλόγου – Κοινοποίηση ανακοίνωσης κινήματος κατά των πλειστηριασμών

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλεται η από 22 Σεπτεμβρίου 2017 ανακοίνωση του κινήματος κατά των πλειστηριασμών όπως μας κοινοποιήθηκε και αναρτήθηκε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για να λάβετε γνώση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί στην ως άνω ανακοίνωση των συλλογικοτήτων, το απόσπασμα «Η συνέλευση αυτή προγραμματίστηκε μετά από αίτημα 3 μελών του Δ.Σ του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών – Πειραιώς, που εγγράφως καταγγέλλουν την πλειοψηφία της διοίκησης του συλλόγου για την εμπλοκή του στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και ζητούν την άμεση απεμπλοκή του, σύμφωνα με παρόμοιες αποφάσεις που έχουν πάρει γενικές συνελεύσεις των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Θράκης κλπ.».

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                            Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                  Ευτυχία Καραστάθη