Σεμινάριο για νέους συμβολαιογράφους 28/9/2017

ΠΕΜΠΤΗ, 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ώρα 15:00

 

Θέμα: Συνέχεια στη Δομή της Σύμβασης –Προσαρτώμενα έγγραφα

στα γραφεία του Συλλόγου (1ος όροφος)

Εισηγητές: κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΚΑΣ – Πρόεδρος Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.

κα ΕΛΕΝΗ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ – Αντιπρόεδρος του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.