Δ.Σ. 28.9.2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017  και ώρα 14:00 στα γραφεία του Συλλόγουστο  β΄ όροφο, όπου θα  πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με θέμα:

 

– Ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης για το χώρο και το χρόνο διενέργειας της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου.

 

Με τιμή

O Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας