Δ.Σ. 3.10.2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Μετά τη μη προσέλευση των συναδέλφων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έκτακτη συνεδρίαση αυτού της 26.9.2017, κ.κ. Κ.Βλαχάκη, Ευαγ.Χριστοπούλου-Σταμέλου, Ελ.Τσερτσιγιάννη, Φ.Τριγάζη, Στ. Ρέβελα και Θ.Αναγνωστόπουλου (ο οποίος ενημέρωσε εγγράφως για την αδυναμία παρουσίας του) και λόγω της σπουδαιότητας των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της ως άνω έκτακτης συνεδρίασης και παρά την ύπαρξη της νόμιμης καταστατικής απαρτίας, επανέρχονται προς συζήτηση τα θέματα της έκτακτης αυτής συνεδρίασης, προσκαλείσθε να προσέλθετε την Tρίτη 3 Οκτωβρίου 2017  και ώρα 15:30 στα γραφεία του Συλλόγουστο  β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα:

1-)        Προτάσεις για την επικοινωνιακή πολιτική του Συλλόγου σχετικά με τους πλειστηριασμούς.

2-)        Δελτίο Τύπου Συλλογικοτήτων. Συζήτηση και λήψη απόφασης.

3-)        Έγκριση αμοιβής τεχνικού συμβούλου Συλλόγου.

4-)        Έγκριση αποζημίωσης νομικού συμβούλου Συλλόγου.

5-)        Μέρισμα νέων συμβολαιογράφων.

6-)        Διοργάνωση ημερίδας για τη διαμεσολάβηση σε συνεργασία με τον ΟΠΕΜΕΔ.

7-)        Αιτήσεις.

Με τιμή

O Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας