Σεμινάριο για νέους συμβολαιογράφους 09-10-2017

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ

 

Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017, ώρα 15:00

 

Θέμα: Συνέχεια στη Δομή της Σύμβασης –Ειδικότερα Θέματα

στα γραφεία του Συλλόγου (1ος όροφος)

 

Εισηγητές: κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΚΑΣ – Πρόεδρος Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.

 

κα ΕΛΕΝΗ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ – Αντιπρόεδρος του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.