Πρόσκληση σε συνέλευση 21.10.2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μετά την αποδοχή από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών, Αρεοπαγίτη κ. Θεόδωρο Κανελλόπουλο, του αιτήματός μας για την παραχώρηση της αίθουσας τελετών του Εφετείου Αθηνών προς διενέργεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.2 του Κώδικα Συμβολαιογράφων, καλεί εκτάκτως τα μέλη του Συλλόγου σε Γενική Συνέλευση τo Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017 και ώρες 10.00-15.00 στο Εφετείο Αθηνών (Αίθουσα Τελετών, Είσοδος από την οδό Κυρίλλου Λουκάρεως αριθμός 14), με θέματα:

 

  • Πλειστηριασμοί – Αποκλειστική και τοπική αρμοδιότητα Συμβολαιογράφων.
  • Έσοδα – Πόροι Συμβολαιογραφικών Συλλόγων.
  • Ενημέρωση – Προτάσεις – Λήψη αποφάσεων.

 

Αν δεν υπάρξει η υπό του νόμου οριζόμενη απαρτία (τουλάχιστον το 1/6 των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου), η Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση τo Σάββατο  4 Νοεμβρίου 2017 στον αυτό τόπο και ώρες 10.00-15.00 με τα αυτά θέματα, οπότε συνεδριάζει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων (άρθρα 105 παρ.2 του Ν.2830/2000 και 1 παρ.4 του Π.Δ.190/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

 

Σημ.: Η παραχώρηση της ως άνω αίθουσας, όπως έχει καταστεί γνωστόν και στα μέλη του Δ.Σ. από τις 26.9.2017, δεν ήταν δυνατή σε προγενέστερη της ορισθείσας ημερομηνίας λόγω της χρήσεως της αίθουσας για διεξαγωγή δικών.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας